Pháp lý

Grayscale khởi kiện SEC

Kim Chi
Grayscale đã khởi kiện Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ sau khi cơ quan này từ chối yêu cầu chuyển đổi từ quỹ tín thác crypto lớn nhất thế giới thành một quỹ giao dịch trao đổi. ...