Ứng dụng

Ứng dụng của Blockchain

Marketing trong NFT và Crypto

Bình Phạm
Marketing là phần không thể thiếu trong các dự án NFT và Crypto. Nhà phát triển cần nhận thức tầm quan trọng của vấn đề này với dự án của mình và đưa ra được các chiến lược marketing hiệu quả nhất. Hãy cùng tìm hiểu 10 câu hỏi của...

Web 3 có thực tế hay không?

Bình Phạm
Web 3.0, hay internet phi tập trung được dự đoán là tương lai của internet, nhưng liệu Web 3 có thực sự thực tế để diễn ra ngay lúc này? Sự ra đời của web 3 – còn được gọi là “web3” hoặc “web 3.0” – đã được dự đoán...