Kiến thức chuyên sâu

Web3 và các giải pháp hữu ích trong khả năng tương tác

Web3, một thuật ngữ được sử dụng để chỉ kỷ nguyên tiếp theo của Internet, đang phát triển dựa trên công nghệ blockchain.

Kỷ nguyên crypto của tương lai

Web3, một thuật ngữ được sử dụng để chỉ kỷ nguyên tiếp theo của Internet, đang phát triển dựa trên công nghệ blockchain. Blockchain cung cấp một cách tiếp cận mới để sản xuất, phân phối và xử lý dữ liệu. Khả năng tương tác đề cập đến sự kết nối mà chúng ta cần tận hưởng khi sử dụng nó.

Cuộc sống của chúng ta ngày càng trở nên số hóa và những cải tiến trong giáo dục công nghệ đã dẫn đến việc tăng cường xem xét kỹ lưỡng cơ sở hạ tầng quan trọng mà các ứng dụng internet thường được sử dụng được xây dựng trên đó. Người dùng đang yêu cầu các ứng dụng được thiết kế để trao quyền cho họ và họ muốn có thể di chuyển hiệu quả các tài khoản và dữ liệu kỹ thuật số của mình qua không gian và thời gian mà không có ranh giới.

Trao quyền cho người dùng là cốt lõi của các đề xuất giá trị cho Web3 và khả năng tương tác.

Web3 & Phân quyền

Để hiểu rõ hơn về Web3, điều quan trọng là phải hiểu lợi thế cạnh tranh của nó so với Web2, đó là tính phân quyền. Một hệ thống được coi là tập trung nếu nó được kiểm soát bởi một số ít người tham gia. Nếu tất cả những người tham gia đều đóng góp như nhau cho hệ thống, thì đó là phi tập trung.

Hệ thống tập trung có thể hiệu quả hơn, cung cấp trải nghiệm người dùng tốt và cung cấp các dịch vụ nâng cao dựa trên phân tích dữ liệu của người dùng. Tuy nhiên, một hệ thống phi tập trung có thể làm giảm nguy cơ các nút hàng đầu bị xâm phạm hoặc tham nhũng, còn được gọi là một điểm lỗi duy nhất, làm cho hệ thống mạnh mẽ và an toàn hơn và cung cấp cho người dùng quyền sở hữu có chủ quyền đối với dữ liệu của họ.

Quyền sở hữu dữ liệu

Các hệ thống phi tập trung cung cấp cho người dùng sự an toàn, bảo mật và quyền sở hữu dữ liệu của họ. Hầu hết các ứng dụng internet phổ biến hiện nay hoạt động trên các hệ thống tập trung và giữ quyền lưu giữ dữ liệu của người dùng của họ. Cấu trúc tập trung này cung cấp cho các ứng dụng quyền kiểm soát và thao túng thông tin của người dùng và buộc người dùng phải tin tưởng các nhà cung cấp dịch vụ để giám sát tốt tài sản và dữ liệu của họ.

Web3 cung cấp một giải pháp thay thế bằng cách cung cấp cho người dùng quyền yêu cầu quyền sở hữu tài khoản, tài sản và dữ liệu của họ. Quyền sở hữu thực sự đối với một tài sản kỹ thuật số có nghĩa là có một đảm bảo công nghệ, dựa trên mật mã, rằng chỉ chủ sở hữu mới có thể truy cập hoặc sử dụng nó. Ngay cả khi một dịch vụ web đang lưu trữ nội dung hoặc dữ liệu, họ chỉ có thể lưu trữ nội dung hoặc dữ liệu đó và không có quyền truy cập vào nó.

Khả năng tương tác trong Web3

Khả năng tương tác là phương tiện trao đổi và sử dụng thông tin trên các hệ thống máy tính và phần mềm. Trong trường hợp mạng tập trung cung cấp một loạt các ứng dụng, khả năng tương tác có thể đạt được bằng cách cho phép quyền truy cập vào dữ liệu được lưu trữ tập trung. Người dùng có thể hưởng lợi từ khả năng tương tác này theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như thông tin tài khoản được chia sẻ cho phép đăng nhập nhanh hơn trên các ứng dụng.

Trong Web3, với các mạng phi tập trung và quyền sở hữu có chủ quyền đối với các tài khoản và dữ liệu, người dùng trở nên độc lập với các bên trung gian. Tuy nhiên, người dùng sẽ tiếp tục mong đợi và mong muốn sự tiện lợi đi kèm với nhiều ứng dụng trao đổi và sử dụng dữ liệu của họ.

Để đạt được khả năng tương tác trên blockchain không đồng nhất, một số kỹ thuật đã được phát triển. Ở đây, chúng tôi sẽ trình bày ba giải pháp kỹ thuật cho các giao dịch chuỗi chéo, phân tích các đặc điểm của chúng và thảo luận về các rủi ro tiềm ẩn. Ba giải pháp này là mô hình công chứng, khóa thời gian băm và chuyển tiếp.

Mô hình công chứng

Cách tiếp cận trực quan nhất để đạt được khả năng tương tác giữa các chuỗi là thiết lập một bên thứ ba đáng tin cậy, chẳng hạn như một mô hình công chứng, để điều phối các hoạt động chuỗi chéo bằng cách chịu trách nhiệm xác minh và chuyển tiếp các giao dịch chuỗi chéo. Hai loại công chứng có thể được sử dụng; công chứng cho một chữ ký hoặc một công chứng cho nhiều chữ ký.

Công chứng cho một chữ ký, còn được gọi là công chứng tập trung, thu thập dữ liệu giao dịch từ chuỗi nguồn, xác thực nó và bắt đầu thực hiện giao dịch trên chuỗi mục tiêu. Nó là một mô hình đơn giản với tốc độ xử lý cao. Tuy nhiên, nhược điểm của nó là tính dễ bị tấn công trước sự thất bại hoặc hành vi sai trái của một nút duy nhất.

Với công chứng đa chữ ký, một yêu cầu chuỗi chéo, được khởi xướng bởi ‘Tài khoản A’ trong ‘Blockchain 1’ cần phải được xác minh thành công bởi phần lớn các công chứng. Sau khi được xác minh, các chữ ký được công bố trên giao dịch tương ứng sẽ được thực hiện trên ‘Blockchain 2’. Để chịu đựng các lỗi Byzantine, các giao dịch chuỗi chéo chỉ có thể được xử lý nếu hơn hai phần ba công chứng đạt được sự đồng thuận và ký kết giao dịch.

Hash-Time Lock

Blockchain 2.0 đã lần đầu tiên cung cấp một môi trường thực thi phi tập trung đáng tin cậy cho các hợp đồng thông minh tự động hóa việc quản lý tài sản trong các điều kiện đáng tin cậy. Hợp đồng thông minh là các giao thức tự động được kiểm soát bởi mã, cung cấp các chức năng đọc và ghi chép như giao diện người dùng và kích hoạt các hoạt động cụ thể dựa trên giao dịch của người dùng, hoạt động trong một môi trường không đáng tin cậy.

Mô hình hash-time lock là một công nghệ chuỗi chéo được triển khai bởi các hợp đồng thông minh. Quy trình cụ thể như sau:

  1. Người bắt đầu giao dịch chuỗi chéo chọn một số ngẫu nhiên bí mật S, sau đó tính toán giá trị băm theo h = Hash (S) của S và gửi nó cho người phản hồi của giao dịch chuỗi chéo
  2. Người bắt đầu và người phản hồi khóa tài sản của họ vào hợp đồng thông minh, với mục đích giao dịch với nhau trên các blockchain tương ứng của họ. Cả hai hợp đồng đều bị khóa bằng khóa h, trong khi chìa khóa để mở khóa tài sản là số S ngẫu nhiên. Các tài sản được khóa vào hợp đồng thông minh trong một khoảng thời gian được ký hiệu lần lượt là T1 và T2, trong đó T1 phải lớn hơn T2. Chỉ người khởi xướng và người phản hồi mới có thể mở khóa các tài sản tương ứng bằng cách sử dụng số S ngẫu nhiên.
  3. Người bắt đầu mở khóa các tài sản trong hợp đồng bằng cách thông báo S trong thời gian T2. Nếu thời gian vượt quá khoảng thời gian do người khởi tạo đặt ra, hợp đồng sẽ tự động trả lại tài sản cho người phản hồi.

Mô hình hash-time lock giải quyết hiệu quả vấn đề tin cậy vốn có trong quy trình chuỗi chéo. Miễn là người đầu tiên duy trì tính bảo mật của số ngẫu nhiên S và cửa sổ thời gian, (T1 – T2) cung cấp đủ thời gian để người phản hồi mở khóa tài sản, cả hai bên có thể thực hiện giao dịch chuỗi chéo theo cách phi tập trung.

Mô hình relay

Mô hình chuyển tiếp cho các giao dịch chuỗi chéo là một sự trừu tượng hóa các hoạt động chuỗi chéo trong đó việc xác minh dữ liệu trong quá trình chuỗi chéo được trừu tượng hóa thành một vấn đề đồng thuận ở lớp chuyển tiếp. Một blockchain với khả năng mở rộng được cải thiện được phát triển trên lớp trừu tượng này và một blockchain thứ ba, chuỗi chuyển tiếp, sau đó xuất hiện để có khả năng tương tác.

Trong mô hình relay, một loạt các node relay được triển khai trong mỗi mạng blockchain, chịu trách nhiệm giám sát và đồng bộ hóa dữ liệu giao dịch của blockchain đó với chuỗi relay. Các nút đồng thuận của chuỗi chuyển tiếp xác minh tính hợp lệ của các giao dịch chuỗi chéo và kích hoạt việc thực hiện các giao dịch tương ứng.

Hình vẽ và các bước được liệt kê cho thấy một mô hình chuyển tiếp điển hình giao dịch chuỗi chéo

  1. Người dùng bắt đầu yêu cầu giao dịch chuỗi chéo trong chuỗi nguồn
  2. Nút chuyển tiếp giám sát và đồng bộ hóa dữ liệu giao dịch với chuỗi chuyển tiếp
  3. Nút đồng thuận chuỗi chuyển tiếp xác minh tính hợp lệ của giao dịch
  4. Nút đồng thuận xây dựng giao dịch tương ứng
  5. Một lượng lớn của các nút đồng thuận ký giao dịch, tạo thành một tập hợp chữ ký
  6. Nút chuyển tiếp giám sát các giao dịch và chữ ký
  7. Nút chuyển tiếp thực hiện giao dịch đến chuỗi đích

Cơ chế đồng thuận của chuỗi chuyển tiếp quyết định hiệu suất và tính bảo mật của dịch vụ chuỗi chéo. Các thuật toán chịu lỗi Byzantine cổ điển, chẳng hạn như PBFT, có thể đạt được thông lượng cao trong điều kiện tính siêu liên kết của các nút là chính xác. Các phiên bản cải tiến của các thuật toán chịu lỗi Byzantine, chẳng hạn như HotStuff, làm giảm thêm sự phức tạp của giao tiếp và hỗ trợ quy mô lớn hơn các nút tham gia vào sự đồng thuận.

Chuỗi rơle rất khó thực hiện về mặt kỹ thuật, vì chúng đòi hỏi mức độ phức tạp kỹ thuật cao, tuy nhiên, chúng có nhiều lợi thế. Chuỗi chuyển tiếp với các hợp đồng thông minh có thể tạo thành một mạng lưới dịch vụ chuỗi chéo, với một chuỗi chuyển tiếp giao tiếp thông tin giữa nhiều blockchain, mở rộng phạm vi chuyển giao giá trị. Poly Network là một ví dụ về việc triển khai thành công mô hình rơle chuỗi chéo.

Mô hình chuyển tiếp nhận ra một lớp trừu tượng về khả năng tương tác, cho phép dữ liệu giữa các blockchain không đồng nhất được trao đổi và xác thực một cách an toàn. Trong trường hợp của Poly Network, một chuỗi chuyển tiếp đã được xây dựng để trao đổi và xác thực dữ liệu hiệu quả hơn. Ngoài ra, có khả năng các nền kinh tế bản địa nở rộ trong hệ sinh thái của Poly Network nhờ cơ sở hạ tầng blockchain hoàn chỉnh của nó.

Sự cần thiết của các blockchain có thể tương tác

Tôilà crypto, đã có một cuộc tranh luận đang diễn ra về việc liệu sẽ có một kịch bản người chiến thắng giữa các blockchain hay liệu nhiều blockchain có thể cùng tồn tại hay không. Sự đồng tồn tại này chính thức được gọi là giả thuyết đa chuỗi. Trong những năm gần đây, giả thuyết đa chuỗi đã được chứng minh là đúng.

Các lớp cơ sở hạ tầng khác nhau đã được phát triển, thêm sự đa dạng cho sự độc quyền Ethereum Layer 1 trước đó, được minh họa bởi các biểu đồ bên dưới.

Thị phần L1 (% TVL tổng hợp)

Nguồn: DeFi Llama

Các lớp cơ sở hạ tầng khác nhau này đã tạo ra những lợi ích độc đáo cho cộng đồng tương ứng của họ. Khả năng tương tác giữa các chuỗi cho phép những lợi ích này tổng hợp bằng cách thêm giá trị hợp lục cộng đồng. Để ngành công nghiệp tiếp tục phát triển và thành công trong số đông người dùng internet, sức mạnh tổng hợp cần được tối đa hóa. Đây là lý do tại sao ngành công nghiệp cần những cây cầu như Poly Network.

Bài đăng này chỉ dành cho mục đích thông tin và không nên dựa vào làm cơ sở cho đầu tư, thuế, pháp lý hoặc tư vấn khác.

Nguồn: TheBlock

Bài viết liên quan

Gian lận tiền điện tử trên sàn giao dịch

Bình Phạm

Tấn công MetaMask mới: Hãy tắt iCloud !

Bình Phạm

Hiểu về Rug pull và cách phòng chống

Bình Phạm
Theo dõi
Thông báo khi
guest
0 bình luận
Phản hồi trực tiếp
Xem tất cả bình luận
0
Bình luận là học tậpx
()
x