Hacker trả lại hơn 9 triệu USD cho Nomad

An Na
Phân tích các khoản tiền được trả lại cho thấy phần lớn trong số đó là stablecoin. Khoảng 2 triệu USDT; 3,8 triệu USDC; 1,2 triệu USD FRAX và 150.000 USD DAI đã được trả lại. Hacker mũ trắng đã trả lại khoảng 9 triệu USD trong số 190 triệu USD bị...